The Aspiring UX Designer’s Playbook: How to land your first Job and What to Expect
24 april, 2023

Medieteknik Live / Öppen föreläsning i medieteknik med Dan Carino

This session aims to empower you with the knowledge and confidence needed to navigate the UX design industry and to secure your first job. The lecture is divided into two parts: job requirements and the job acquisition process. Both aspects are distinct yet equally important. Enhance your understanding of essential skills and qualifications for an UX designer, and learn what to expect on the job. Discover how to create an outstanding portfolio, and explore job search strategies, including networking tips and interview preparation. Seize this opportunity to learn from a UX professional and embark on a fulfilling career in UX design.

Bio Dan Carino is a senior product designer with extensive experience, having worked on intranets, dating, fintech, and e-commerce projects at both small startups and renowned companies such as H&M Group and Klarna. In addition to his work as a product designer, Dan is a design career mentor and content creator. He has helped over 100 designers advance their skills and careers through his mentoring roles at DesignLab and ADPList, while sharing tips on Instagram and YouTube.

2 maj kl. 13

 • Plats: Svarta lådan, MB313, Södertörns högskola
 • Varmt välkomna! (kontakta sofia.lundmark@sh.se för eventuella frågor)

  Dan Carino
  Dan Carino
Vad är VUCA och vad betyder det för mig?
16 mars, 2023

Medieteknik Live / Öppen föreläsning i medieteknik med Ebba Laurin – Vad är VUCA och vad betyder det för mig? 

Välkommna till en spännande och fartfull föreläsning om hur vi kan förstå omständigheter och vår egen förmåga att gå för överväldigad till rustad.  

Ebba Laurin, Ekon Dr. i affärsmodellsinnovation från Handelshögskolan i Stockholm jobbar med strategi, ledarskap och självledarskap. Hon kommer att berätta om VUCA som begreppsvärld och om ramverkets historia. Ebba ska berätta om varför förberedelser är lika viktiga som målet för dem. Deltagare får känna på hennes VUCA-verktyg som hjälper oss att fånga våra utmaningar och våra omständigheter.

Frågor som är i fokus under föreläsningen är:

·       Hur kan vi få grepp om våra omständigheter som är i ständig förändring?

·       Hur vi förbereder oss för de oförutsägbara? 

·       Hur hjälper våra förberedelser oss oavsett vilken utmaning som vi möter?

VUCA som ramverk kommer från den praktiska och militära domänen under 1990-talet. Men föreläsningen handlar inte om det krigiska utan våra egna omständigheter och utmaningar. VUCA används av tex WE Forum och andra samhällsaktörer, inom företag-och organisationer för att beskriva föränderlig och utmanande värld. Ebba har vidareutvecklat ramverket till ett verktyg som ledare, medarbetare, hela företag och enskilda entreprenörer jobbar i för att förstå sina krävande omständigheter och ligga steget före i dem.

april kl. 13

 • Plats: Svarta lådan, MB313, Södertörns högskola
 • Varmt välkomna! (kontakta sofia.lundmark@sh.se för eventuella frågor)

  Ebba Laurin
  Ebba Laurin, Ekon Dr. i affärsmodellsinnovation