Workshop 360 just nu

FAQ – vad kan gå fel?

Om kameran och mobilen ofta tappar kontakt – slå av strömsparläget. Theta V går också att ansluta via LAN.

Storlek på mobil? Till vilka storlekar passar våra Cardboards? Vissa mobiler är för stora

Tänk på att video inte kan tas i alltför långa sekvenser – kameran går varm

Problem med plug-in VR views. Se upp med att s.k. shortcode ska skrivas i visuella läget (eller om du använder Gutenberg så använd ett vanligt text-block). Och då kan det smyga sig in typografiska citat-tecken, det funkar inte. Radera ev kopierade citat-tecken och skriv in igen direkt i wordpress.

Problem att ansluta med USB till Mac?
”You need to connect it in ”mass storage mode” – or something like that. To do that:
Camera is powered off.
Plug the USB cable into your camera – but not your Mac.
Press and hold the shutter button (on the front) together with the Wireless button (2nd one down on the side). Then plug in your USB cable to your Mac – you need lots of hands and fingers!
Release the shutter and wireless buttons and the camera should be visible in Finder under Devices.
Remember to Eject before physically disconnecting the camera – and I strongly suggest NOT deleting any unwanted files on the camera via the Finder. I believe that this may be the cause of the storage capacity reducing over time from the initial 8GB.
Hope that this helps.”

Och sen var det det där med slopat stöd för rörelsesensor i Safari för iPhone. Prova att ändra inställningarna. Hjälpte det?