Anne Håkansson – Artificiell intelligens

Medieteknik Live med Anne Håkansson, docent från KTH tisdag 5 mars kl 13 i MA648

De senaste åren har stora framsteg gjorts inom Artificiell Intelligens (AI) och mer avancerade tekniker har utvecklats. Detta möjliggör implementation av AI inom olika sektorer och leder till utveckling av verksamheter och smarta samhällen. Men hur ska vi se på AI – är det nytta eller hot? Vilken betydelse har AI för samhälle och näringsliv samt vilka problem kan det medföra. I denna presentation ger Anne sin syn på AI, styrkor, potentiella fallgropar och tillämpningsområden.