Frida Monsén – Gamification-design & EdTech

Medieteknik Live / Öppen föreläsning i medieteknik med Frida Monsén

Gamification förknippas ofta med en lustfylld användarupplevelse, men för att vara meningsfull behöver den också designas med ett tydligt syfte. Bra spelifiering för lärande bygger tillsammans med en genomtänkt användning av spelelement också på förståelsen för vad som motiverar människor i ett specifikt sammanhang. I denna föreläsning ser vi på hur du kan designa gamification för lärande med utgångspunkt i teorier från beteeendevetenskapen och pedagogiken.
– Hur använder du gamification-verktygslådan i en EdTech-produkt? 
– Vilka teoretiska perspektiv kan du luta dig mot? 

2 februari kl. 13

Bio

Frida Monsén är Chief Experience Officer på Gamification-studion Insert Coin. Hon har en bakgrund som lärare, affärsutvecklare, entreprenör, utvecklingsledare och spelnörd. Eftersom hon själv fascinerades av spel som sociala och kulturella fenomen tänkte hon att det borde gå att dra nytta av spel-tänket även inom andra områden. Hon har under många år framgångsrikt experimenterat med Gamification som verktyg för motivation, kommunikation och utveckling, vilket resulterat i många föreläsningar och Workshops, både nationellt och internationellt, bland annat två TEDx-talks. Frida är också författare till boken Digital kompetens – i skolan och i klassrummet ( Natur & Kultur).

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/frida-mons%C3%A9n-91ab0693/

TEDx-talk: https://www.youtube.com/watch?v=lJp5P3FEMxU&t=92s

Frida Monsén
Frida Monsén

Medieteknik på Södertörn har drivit vår serie öppna föreläsningar sen  2003.
Alla är välkomna att besöka dessa föreläsningar.