Jonatan Fried – Så gör vi journalistik för mobilen

Medieteknik Live 19 november
Jonatan Fried producent, utvecklare, designer

@jonatanfried

Våra medievanor har på kort tid genomgått ett stort skifte, i stor utsträckning pådrivet av utvecklingen inom mobiltelefoni. Som journalister och redaktionella produkter är det ofta extra utmanande att möta upp mot de nya förutsättningarna. Hur gör vi innehåll, design och teknik som skapar intresse för komplexa och nyanserade frågor i ett landskap präglat av enkel och snabb behovstillfredsställelse?

blankspot.se

Kl 13 tisdag 19 november