Maria Cheadle och Karoline Beronius från Addressya

Medieteknik Live / Öppen föreläsning i medieteknik om att att designa för ägarskap och kontroll av personuppgifter för integritetsmedvetna användare i resurssvaga områden i hela världen.

Tisdag 17 december kl 13 i MB313 Svarta Lådan

Läs mer hos addressya.com

Kl 13 tisdag 17 december