Prominent peculiar – From Nothing – AI Nordenskiöld: Min nära relation till en bångstyrig, konstnärlig AI-kollega

Medieteknik Live / Öppen föreläsning i medieteknik med Annika Nordenskiöld

I den här föreläsningen berättar Annika Nordenskiöld om hur hon använder AI som en kreativ partner, en bångstyrig inspiratör med märkliga egenheter. Annika beskriver konkret hur hon använder sig av AI i sitt konstnärskap idag med exempel från hennes olika pågående projekt – hur hon återskapat sin barndom från inre bilder hon haft i huvud och hur hon reste till Antarktis med 20 vilda kvinnor med hjälp av AI i fantasin, innan hon reste dit i verkligheten. Var det roligare, intressantare att resa till Antarktis i fantasin än i verkligheten? Idag skapar Annika skulpturer i lera utifrån skisser fiktiva kvinnlig kollegor skapar i den andra världen, den parallella AI världen. Annika kommer också dela med sig av sina favorit prompt tips med fokus på kreativitet och nyfikenhet.

Annika Nordenskiöld är en väletablerad konstnär och skulptör från Sverige som använder AI för att skapa sin konst. Hon har haft många utställningar genom åren, varav den mest uppmärksammade var den med bilderna som presenteras i From Nothing. Läs mer om denna här:

7 maj kl. 13 

 • Plats: Svarta lådan, MB313, Södertörns högskola
 • Varmt välkomna! (kontakta sofia.lundmark@sh.se för eventuella frågor)

  Annika Nordenskiöld
  Annika Nordenskiöld

Hur AI, öppen data och PR ökar trycket i klimatomställningen

Medieteknik Live / Öppen föreläsning i medieteknik med Frida Berry Eklund

Frida Berry Eklund bjuder in till en föreläsning om Klimatkollen, en medborgarplattform som i dag visar upp hur det går med kommunernas klimatarbete. Hon bjuder bland annat på lärdomar om hur de skapat politiskt tryck i klimatomställningen och nått en medial räckvidd på över 20 miljoner.

I dag kan du se hur det går för kommunernas klimatomställningen på Klimatkollen. Men med stöd av Google.org ska organisationen nu utveckla AI för att öka transparensen om företagens utsläpp och klimatarbete.

I den här föreläsningen tar Frida upp frågor som:
– Varför är det så bråttom med klimatarbetet?
– Vad är Klimatkollen och vad är vårt framgångsrecept?
– Hur kan AI, öppna data och PR bidra till klimatomställningen?

Frida Berry Eklund är klimatspecialist, författare samt medgrundare till Klimatkollen och Our Kids’ Climate
Frida har 16 års erfarenhet av politisk påverkan och opinionsbildning inom klimatområdet. Hon är en av Sveriges ambassadörer för EU Climate Pact, certifierad Climate Reality Leader och en mycket uppskattad föreläsare, skribent och opinionsbildare med spetskompetens inom effektiv klimatkommunikation. I september 2022 mottog hon Bokmässans bildningspris för sin bok “Prata med barn om klimatet” (Natur & Kultur). Frida står bland annat bakom klimatdataverktyget Klimatkollen och den internationella plattformen Our Kids’ Climate.

6 februari kl. 13 

 • Plats: Svarta lådan, MB313, Södertörns högskola
 • Varmt välkomna! (kontakta sofia.lundmark@sh.se för eventuella frågor)

  Frida Berry Eklund
  Frida Berry Eklund

Kickstarta karriären hos Scania: Från IT, medier och design till UX-designer

Medieteknik Live / Öppen föreläsning i medieteknik med Malin Axelsson och Birgitta Steffensson

Lastbilar, motorer och hästkrafter – det är nog vad alla tänker på när de hör talas om Scania. Och det stämmer, men det handlar lika mycket om teknik, att tänka i nya banor och olika digitala innovativa lösningar.  


Malin Axelsson, UX-designer, och Birgitta Steffensson, chef på en av IT-avdelningarna, berättar om hur det är att arbeta inom IT på det världsetablerade företaget Scania. Samarbeten med olika länder, att arbeta med en marknad som ständigt moderniseras och nya koncept för att sälja lastbilar online är några av de utmaningar som Birgitta och Malin kommer dela med sig av under föreläsningen.

Malin är tidigare student på Södertörns högskola och tog examen från IT, medier och design programmet i somras. Hon kommer att berätta om hur det var att, med den kunskap hon hade fått från programmet, ha praktik på Scania och hur hennes första tid som UX-designer på företaget.

Birgitta har lång erfarenhet som chef och ledare i många olika organisationer och kommer att reflektera över hur viktigt (och kul!) det är när IT och affär arbetar tätt tillsammans med ett agilt mindset.    

Mer info om Malin:
www.linkedin.com/in/malin-axelsson-42279014b  

23 januari kl. 13 
 • Plats: Svarta lådan, MB313, Södertörns högskola
 • Varmt välkomna! (kontakta sofia.lundmark@sh.se för eventuella frågor)

  Malin Axelsson och Birgitta Steffensson, Scania
  Malin Axelsson och
  Birgitta Steffensson, Scania

Mellan demokrati och desinformation: Vetenskapskommunikation i digitala medielandskap

Medieteknik Live / Öppen föreläsning i Medieteknik med Lotten Wiklund

Digitala medielandskap (som plattformar och som datainfrastrukturer) påverkar hur kunskap produceras och sprids. Inte minst spelar dessa en helt central roll för det som kan ses som en sorts demokratisering av vetenskap. Här får individer och grupper utanför vetenskapens institutioner ett allt större inflytande över praktiker för vetenskaplig kunskapsproduktion och även över vad som betraktas som legitim kunskap (vetenskapens gränser). 
 
Men digitala medielandskap är inte bara platser för kunskap utan även livliga arenor desinformation, konspirationsteorier och myter. Data och informationer som flödar i nätverken bryts upp i mindre enheter och för att sedan åter sättas samman till nya entiteter, bilda helt nya narrativ eller presentras i kontexter lång bortom sitt ursprung. Företeelser som vaccinmotstånd och klimatförnekelse påminner oss om individer och grupper som antingen tolkar vetenskaplig data på sitt eget vis eller som helt enkelt avfärdar vetenskaplig kunskap som illegitim. 
 
Vetenskapskommunikation betraktas ofta som limmet mellan vetenskap och samhälle. Vilken roll spelar vetenskapskommunikationen i dagens medielandskap där vetenskaplig kunskap  både demokratiseras och lever sitt eget liv?

Bio
Lotten Wiklund har en bakgrund som vetenskapsjournalist och arbetar idag med vetenskaps- och forskningskommunikation. De projekt hon leder och medverkar i kretsar framförallt kring relationerna mellan människa, vetenskap, teknik och samhälle samt hur synen på kunskap påverkas av medielandskap i förändring. Bland Lotten Wiklunds produktion märks, utöver det rent journalistiska arbetet, exempelvis boken Du sköna nya människa- om smarta proteser, odlade organ och kärleksfulla robotar; vetenskapsdokumentären Ström i hjärnan och vetenskapsfestivalen Reclaiming Futures – Storying Change samt en mängd uppdrag i samarbetet med bland andra Linköpings universitet, KTH, Tekniska museet, SVT, RISE och konsthallen Färgfabriken.

7 november kl. 13

Trust in Multiplayer Games

Medieteknik Live / Open lecture in Media Technology with Sorin Rizea

While the title seems a bit ambiguous, the lecture will center around a seminal study done by Raph Koster (author of A Theory of Fun) entitled ”The Trust Spectrum”. It talks about how to build trust in online communities and how different types of games require different levels of trust between their players. With that lens, we’ll look at how trust impacts the design decisions you will make in your own game.

Bio
Sorin Rizea, Senior Game Designer at Toca Boca, has been in the games industry for over twelve years now and have worked for the likes of Ubisoft, EA and now Toca Boca. He has worked as a game designer on titles such as Need for Speed and FIFA. Sorin has so to say been ”around the block” when it comes to game design, tackling everything from UX to gameplay, multiplayer and economy design. Read more about Sorin at his LinkedIn profile.

3 oktober kl. 13

 • Plats: Svarta lådan, MB313, Södertörns högskola
 • Varmt välkomna! (kontakta sofia.lundmark@sh.se för eventuella frågor)

  sorinRizea
  sorinRizea

Att arbeta med mediedesign: Utmaningar, vägval och drömmar

Medieteknik Live / Öppen föreläsning i medieteknik med Johan Larsson

Johan Larsson, art director, kreatör, fotograf, musikproducent delar med sig av sina erfarenheter av från högskolan till arbetslivet. Under föreläsningen kommer Johan att dela med sig av en resa av att arbeta med mediedesign och hur resan har sett ut från studierna till var han befinner sig just nu. Johan kommer att ta upp både utmaningar, vägval och drömmar. Föreläsningen bygger på en öppen dialog och avslutas med en frågestund.

Bio
Johan Larsson var student på IT, medier och design programmet vid Södertörns högskola under åren 2005-2008. Därefter fortsatte Johan med en anställning på reklambyrån Soft i gamla stan, där han också praktiserade under sista året på programmet. Som junior Art director fick han under fyra år på reklambyrån praktisera många olika produktionstekniker, bli snabbare i sitt hantverk och få användning för sin erfarenhet som musikproducent. Rustad med kunskap och kontakter startade han 2011 JohanArt.se där han idag hjälper kunder med medieproduktion; koncept och företagsprofiler, foto, video, print och musikproduktion. Johan har även precis avslutat en lång heltidstjänst som Art Director och Kreatör på marknadsavdelning inom retail på företaget Ur & Penn, där han skapat nya koncept, arbetat med produktutveckling, profilering av butiker, kampanjer, webb, video, modellfoto och produktfoto, retusch och final print etc. 

5 sept kl. 13

 • Plats: Svarta lådan, MB313, Södertörns högskola
 • Varmt välkomna! (kontakta sofia.lundmark@sh.se för eventuella frågor)

  Johan Larsson
  Johan Larsson

The Aspiring UX Designer’s Playbook: How to land your first Job and What to Expect

Medieteknik Live / Öppen föreläsning i medieteknik med Dan Carino

This session aims to empower you with the knowledge and confidence needed to navigate the UX design industry and to secure your first job. The lecture is divided into two parts: job requirements and the job acquisition process. Both aspects are distinct yet equally important. Enhance your understanding of essential skills and qualifications for an UX designer, and learn what to expect on the job. Discover how to create an outstanding portfolio, and explore job search strategies, including networking tips and interview preparation. Seize this opportunity to learn from a UX professional and embark on a fulfilling career in UX design.

Bio Dan Carino is a senior product designer with extensive experience, having worked on intranets, dating, fintech, and e-commerce projects at both small startups and renowned companies such as H&M Group and Klarna. In addition to his work as a product designer, Dan is a design career mentor and content creator. He has helped over 100 designers advance their skills and careers through his mentoring roles at DesignLab and ADPList, while sharing tips on Instagram and YouTube.

2 maj kl. 13

 • Plats: Svarta lådan, MB313, Södertörns högskola
 • Varmt välkomna! (kontakta sofia.lundmark@sh.se för eventuella frågor)

  Dan Carino
  Dan Carino

Vad är VUCA och vad betyder det för mig?

Medieteknik Live / Öppen föreläsning i medieteknik med Ebba Laurin – Vad är VUCA och vad betyder det för mig? 

Välkommna till en spännande och fartfull föreläsning om hur vi kan förstå omständigheter och vår egen förmåga att gå för överväldigad till rustad.  

Ebba Laurin, Ekon Dr. i affärsmodellsinnovation från Handelshögskolan i Stockholm jobbar med strategi, ledarskap och självledarskap. Hon kommer att berätta om VUCA som begreppsvärld och om ramverkets historia. Ebba ska berätta om varför förberedelser är lika viktiga som målet för dem. Deltagare får känna på hennes VUCA-verktyg som hjälper oss att fånga våra utmaningar och våra omständigheter.

Frågor som är i fokus under föreläsningen är:

·       Hur kan vi få grepp om våra omständigheter som är i ständig förändring?

·       Hur vi förbereder oss för de oförutsägbara? 

·       Hur hjälper våra förberedelser oss oavsett vilken utmaning som vi möter?

VUCA som ramverk kommer från den praktiska och militära domänen under 1990-talet. Men föreläsningen handlar inte om det krigiska utan våra egna omständigheter och utmaningar. VUCA används av tex WE Forum och andra samhällsaktörer, inom företag-och organisationer för att beskriva föränderlig och utmanande värld. Ebba har vidareutvecklat ramverket till ett verktyg som ledare, medarbetare, hela företag och enskilda entreprenörer jobbar i för att förstå sina krävande omständigheter och ligga steget före i dem.

april kl. 13

 • Plats: Svarta lådan, MB313, Södertörns högskola
 • Varmt välkomna! (kontakta sofia.lundmark@sh.se för eventuella frågor)

  Ebba Laurin
  Ebba Laurin, Ekon Dr. i affärsmodellsinnovation

Tove Kjellmark – Vad händer om jag gör så här? Hästen, roboten och det omätbara

Medieteknik Live / Öppen föreläsning i medieteknik med Tove Kjellmark – Vad händer om jag gör så här? Hästen, roboten och det omätbara

Tove Kjellmark bjuder in till en föreläsning och visning av utställningen Hästen, roboten och det omätbara på Färgfabriken i Stockholm. Utställningen presenterar en samling nyproducerade verk: hybrida skulpturer, videor samt teckningar. Arbeten som söker det omätbara, ifrågasätter invanda tankemönster och reflekterar kring upplösning av kroppsliga gränser, såsom rörelsen mellan liv och död. I centrum för Kjellmarks blick och pågående undersökning står hästen. Genom utställningen visar Tove Kjellmark på rörelserna i den kreativa processen live. Allt ni kommer att se i konsthallen har hon skapat under det senaste året, helt själv. Till grund för utställningen ligger flera års konstnärlig forskning där hon utvecklat egna arbetsmetoder för att undersöka potentiella nya värden och sedimentära uttryck sprungna ur översättningar mellan materialitet och immaterialitet genom digitala, analoga och performativa tekniker. Termen översättning används i dess dubbla betydelse, som omvandling av ett språk eller medium till ett annat och rörelse av en kropp från en rymdpunkt till en annan. Utställningen presenterar spår och avtryck från processen. Allt är resultat av frågan: Vad händer om jag gör såhär? 
Tove Kjellmark är i grunden utbildad skulptör som har utvecklat en mångsidig och experimentell praktik där hon rör sig fritt mellan olika media och material. Hennes arbete är både fysiskt och konceptuellt och placerar sig i glitchen mellan det digitala och det organiska, det förflutna och framtiden. I Hästen, roboten och det omätbara är hästen utgångspunkt för Kjellmarks utforskande, ett väsen som hon har ett djupt känslomässigt band till. Hästen och människan har en lång gemensam historia där hästen fått iträda rollen som robot för människans syften, något som aktualiseras än idag då många hästar måste prestera för att förtjäna sitt existensberättigande. Detta antropocentriska förhållningssätt till världen, gestaltas och utmanas genom Kjellmarks verk, som också öppnar för en annan slags natur, bortom gränser mellan människa, teknik och natur.
 
Till grund för flertalet av konstverken i utställningen ligger det banbrytande konstnärliga forskningsprojekt som Tove Kjellmark drivit de tre senaste åren. Genom olika inmätningstekniker, såsom motion capture, 3D-scanning och värmekamera har hon undersökt subtila processer i olika rörelsemönster hos människa, djur och robot i ett försök att närma sig det omätbara. Ett konstnärligt praktikbaserat undersökande av potentiella nya värden och sedimentära uttryck, sprungna ur översättningar mellan materialitet och immaterialitet genom digitala, analoga och performativa tekniker. De digitala avtrycken från mötet med hästens kroppslighet har sedan bearbetats av både konstnären och egenkonstruerade robotar till det som blivit en sorts hybrida skulpturer där ny digital teknik och traditionella material, som brons och marmor, smälter samman.


BIO
Tove Kjellmark är född och baserad i Stockholm samt utbildad vid École des Beaux Arts i Paris och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, där hon tog sin masterexamen 2009. Som utbildad skulptör har hon utvecklat en mångsidig och experimentell praktik där hon rör sig fritt mellan olika medier och material och där hon kommit att utmana synen på skulptur. Arbetet är både fysiskt och konceptuellt. Det placerar sig i glitchen mellan det digitala och det organiska, det förflutna och framtiden. Som verktyg använder hon ofta kroppen i kombination med avancerad teknologi. Kjellmark har därmed etablerat sig på konstscenen genom ett helt eget uttryck, ofta refererat till som ”technoanimalism”, en ny topologi där maskinen är en del av naturen. Hennes arbeten har ställts ut på bland annat Galleri Erik Nordenhake, Stockholm; Moore Contemporary, Perth; Royal Society of Sculptors, London; Marabouparken, Stockholm; Ars Electronica, Linz; transmediale, Berlin.

mars kl. 13 på Färgfabriken i Gröndal/Liljeholmen

 • Plats: Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1 i Gröndal/Liljeholmen
 • Varmt välkomna att ta del av denna föreläsning och visning på Färgfabriken den 7 mars
 • Anmälan görs via mail till sofia.lundmark@sh.se

  Tove Kjellmark
  Tove Kjellmark

JP Bichard – Under the Radar

Medieteknik Live / Open lecture in media technology with JP Bichard – Under the Radar

JP Bichard’s work looks at ways of deconstructing culture through artistic practice. Their work is an ongoing series of enquiries into: gender, presence, identity and power. They have worked for the past three decades as an artist, photographer, producer and filmmaker. Bichard will giva a lecture consisting of two parts. Part 1) Guerrilla media production, where Bichard will present his works and artistic strategies over three decades. Part 2) Frivolous Colour, a short lecture on colour, it’s meaning and strategic use in media production.

BIO
Pronouns: they/them

Eternally restless and with a passion for creating and working across a range of artistic contexts, JP Bichard see media as a fluid palette that is not limited by a technology or medium. Influences range from Baroque portraiture to video game tropes and environments to Russian film and extreme contemporary dance. A gender queer, feminist ally who works at questioning societal and personal constructs, unpicking patriarchal norms and exploring at the edges of society through alternative narratives.

They are interested in the margins: the people and places that cross boundaries, live in the cracks between normative notions of existence. This is not a focus on the traditional ’outsider’ but rather, a more fluid interrogation of the states of uncertainty between gender, sanity and physicality. Over the years, these musings have drifted into discrete themes: violence as narrative, self-identification through trauma, the documentation of extraordinary alter egos, and an exploration of gendered aesthetics. Bichard is currently living and working in Stockholm Sweden. They have work in numerous public and private art collections internationally.

February 7 at 13

Plats: MB416 (OBS!) at Södertörn University

Everyone is welcome to this MT-Live open lecture (contact sofia.lundmark@sh.se for mor information).

jp brichard
jp Bichard