Trust in Multiplayer Games

Medieteknik Live / Open lecture in Media Technology with Sorin Rizea

While the title seems a bit ambiguous, the lecture will center around a seminal study done by Raph Koster (author of A Theory of Fun) entitled ”The Trust Spectrum”. It talks about how to build trust in online communities and how different types of games require different levels of trust between their players. With that lens, we’ll look at how trust impacts the design decisions you will make in your own game.

Bio
Sorin Rizea, Senior Game Designer at Toca Boca, has been in the games industry for over twelve years now and have worked for the likes of Ubisoft, EA and now Toca Boca. He has worked as a game designer on titles such as Need for Speed and FIFA. Sorin has so to say been ”around the block” when it comes to game design, tackling everything from UX to gameplay, multiplayer and economy design. Read more about Sorin at his LinkedIn profile.

3 oktober kl. 13

 • Plats: Svarta lådan, MB313, Södertörns högskola
 • Varmt välkomna! (kontakta sofia.lundmark@sh.se för eventuella frågor)

  sorinRizea
  sorinRizea

Att arbeta med mediedesign: Utmaningar, vägval och drömmar

Medieteknik Live / Öppen föreläsning i medieteknik med Johan Larsson

Johan Larsson, art director, kreatör, fotograf, musikproducent delar med sig av sina erfarenheter av från högskolan till arbetslivet. Under föreläsningen kommer Johan att dela med sig av en resa av att arbeta med mediedesign och hur resan har sett ut från studierna till var han befinner sig just nu. Johan kommer att ta upp både utmaningar, vägval och drömmar. Föreläsningen bygger på en öppen dialog och avslutas med en frågestund.

Bio
Johan Larsson var student på IT, medier och design programmet vid Södertörns högskola under åren 2005-2008. Därefter fortsatte Johan med en anställning på reklambyrån Soft i gamla stan, där han också praktiserade under sista året på programmet. Som junior Art director fick han under fyra år på reklambyrån praktisera många olika produktionstekniker, bli snabbare i sitt hantverk och få användning för sin erfarenhet som musikproducent. Rustad med kunskap och kontakter startade han 2011 JohanArt.se där han idag hjälper kunder med medieproduktion; koncept och företagsprofiler, foto, video, print och musikproduktion. Johan har även precis avslutat en lång heltidstjänst som Art Director och Kreatör på marknadsavdelning inom retail på företaget Ur & Penn, där han skapat nya koncept, arbetat med produktutveckling, profilering av butiker, kampanjer, webb, video, modellfoto och produktfoto, retusch och final print etc. 

5 sept kl. 13

 • Plats: Svarta lådan, MB313, Södertörns högskola
 • Varmt välkomna! (kontakta sofia.lundmark@sh.se för eventuella frågor)

  Johan Larsson
  Johan Larsson

The Aspiring UX Designer’s Playbook: How to land your first Job and What to Expect

Medieteknik Live / Öppen föreläsning i medieteknik med Dan Carino

This session aims to empower you with the knowledge and confidence needed to navigate the UX design industry and to secure your first job. The lecture is divided into two parts: job requirements and the job acquisition process. Both aspects are distinct yet equally important. Enhance your understanding of essential skills and qualifications for an UX designer, and learn what to expect on the job. Discover how to create an outstanding portfolio, and explore job search strategies, including networking tips and interview preparation. Seize this opportunity to learn from a UX professional and embark on a fulfilling career in UX design.

Bio Dan Carino is a senior product designer with extensive experience, having worked on intranets, dating, fintech, and e-commerce projects at both small startups and renowned companies such as H&M Group and Klarna. In addition to his work as a product designer, Dan is a design career mentor and content creator. He has helped over 100 designers advance their skills and careers through his mentoring roles at DesignLab and ADPList, while sharing tips on Instagram and YouTube.

2 maj kl. 13

 • Plats: Svarta lådan, MB313, Södertörns högskola
 • Varmt välkomna! (kontakta sofia.lundmark@sh.se för eventuella frågor)

  Dan Carino
  Dan Carino

Vad är VUCA och vad betyder det för mig?

Medieteknik Live / Öppen föreläsning i medieteknik med Ebba Laurin – Vad är VUCA och vad betyder det för mig? 

Välkommna till en spännande och fartfull föreläsning om hur vi kan förstå omständigheter och vår egen förmåga att gå för överväldigad till rustad.  

Ebba Laurin, Ekon Dr. i affärsmodellsinnovation från Handelshögskolan i Stockholm jobbar med strategi, ledarskap och självledarskap. Hon kommer att berätta om VUCA som begreppsvärld och om ramverkets historia. Ebba ska berätta om varför förberedelser är lika viktiga som målet för dem. Deltagare får känna på hennes VUCA-verktyg som hjälper oss att fånga våra utmaningar och våra omständigheter.

Frågor som är i fokus under föreläsningen är:

·       Hur kan vi få grepp om våra omständigheter som är i ständig förändring?

·       Hur vi förbereder oss för de oförutsägbara? 

·       Hur hjälper våra förberedelser oss oavsett vilken utmaning som vi möter?

VUCA som ramverk kommer från den praktiska och militära domänen under 1990-talet. Men föreläsningen handlar inte om det krigiska utan våra egna omständigheter och utmaningar. VUCA används av tex WE Forum och andra samhällsaktörer, inom företag-och organisationer för att beskriva föränderlig och utmanande värld. Ebba har vidareutvecklat ramverket till ett verktyg som ledare, medarbetare, hela företag och enskilda entreprenörer jobbar i för att förstå sina krävande omständigheter och ligga steget före i dem.

april kl. 13

 • Plats: Svarta lådan, MB313, Södertörns högskola
 • Varmt välkomna! (kontakta sofia.lundmark@sh.se för eventuella frågor)

  Ebba Laurin
  Ebba Laurin, Ekon Dr. i affärsmodellsinnovation

Tove Kjellmark – Vad händer om jag gör så här? Hästen, roboten och det omätbara

Medieteknik Live / Öppen föreläsning i medieteknik med Tove Kjellmark – Vad händer om jag gör så här? Hästen, roboten och det omätbara

Tove Kjellmark bjuder in till en föreläsning och visning av utställningen Hästen, roboten och det omätbara på Färgfabriken i Stockholm. Utställningen presenterar en samling nyproducerade verk: hybrida skulpturer, videor samt teckningar. Arbeten som söker det omätbara, ifrågasätter invanda tankemönster och reflekterar kring upplösning av kroppsliga gränser, såsom rörelsen mellan liv och död. I centrum för Kjellmarks blick och pågående undersökning står hästen. Genom utställningen visar Tove Kjellmark på rörelserna i den kreativa processen live. Allt ni kommer att se i konsthallen har hon skapat under det senaste året, helt själv. Till grund för utställningen ligger flera års konstnärlig forskning där hon utvecklat egna arbetsmetoder för att undersöka potentiella nya värden och sedimentära uttryck sprungna ur översättningar mellan materialitet och immaterialitet genom digitala, analoga och performativa tekniker. Termen översättning används i dess dubbla betydelse, som omvandling av ett språk eller medium till ett annat och rörelse av en kropp från en rymdpunkt till en annan. Utställningen presenterar spår och avtryck från processen. Allt är resultat av frågan: Vad händer om jag gör såhär? 
Tove Kjellmark är i grunden utbildad skulptör som har utvecklat en mångsidig och experimentell praktik där hon rör sig fritt mellan olika media och material. Hennes arbete är både fysiskt och konceptuellt och placerar sig i glitchen mellan det digitala och det organiska, det förflutna och framtiden. I Hästen, roboten och det omätbara är hästen utgångspunkt för Kjellmarks utforskande, ett väsen som hon har ett djupt känslomässigt band till. Hästen och människan har en lång gemensam historia där hästen fått iträda rollen som robot för människans syften, något som aktualiseras än idag då många hästar måste prestera för att förtjäna sitt existensberättigande. Detta antropocentriska förhållningssätt till världen, gestaltas och utmanas genom Kjellmarks verk, som också öppnar för en annan slags natur, bortom gränser mellan människa, teknik och natur.
 
Till grund för flertalet av konstverken i utställningen ligger det banbrytande konstnärliga forskningsprojekt som Tove Kjellmark drivit de tre senaste åren. Genom olika inmätningstekniker, såsom motion capture, 3D-scanning och värmekamera har hon undersökt subtila processer i olika rörelsemönster hos människa, djur och robot i ett försök att närma sig det omätbara. Ett konstnärligt praktikbaserat undersökande av potentiella nya värden och sedimentära uttryck, sprungna ur översättningar mellan materialitet och immaterialitet genom digitala, analoga och performativa tekniker. De digitala avtrycken från mötet med hästens kroppslighet har sedan bearbetats av både konstnären och egenkonstruerade robotar till det som blivit en sorts hybrida skulpturer där ny digital teknik och traditionella material, som brons och marmor, smälter samman.


BIO
Tove Kjellmark är född och baserad i Stockholm samt utbildad vid École des Beaux Arts i Paris och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, där hon tog sin masterexamen 2009. Som utbildad skulptör har hon utvecklat en mångsidig och experimentell praktik där hon rör sig fritt mellan olika medier och material och där hon kommit att utmana synen på skulptur. Arbetet är både fysiskt och konceptuellt. Det placerar sig i glitchen mellan det digitala och det organiska, det förflutna och framtiden. Som verktyg använder hon ofta kroppen i kombination med avancerad teknologi. Kjellmark har därmed etablerat sig på konstscenen genom ett helt eget uttryck, ofta refererat till som ”technoanimalism”, en ny topologi där maskinen är en del av naturen. Hennes arbeten har ställts ut på bland annat Galleri Erik Nordenhake, Stockholm; Moore Contemporary, Perth; Royal Society of Sculptors, London; Marabouparken, Stockholm; Ars Electronica, Linz; transmediale, Berlin.

mars kl. 13 på Färgfabriken i Gröndal/Liljeholmen

 • Plats: Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1 i Gröndal/Liljeholmen
 • Varmt välkomna att ta del av denna föreläsning och visning på Färgfabriken den 7 mars
 • Anmälan görs via mail till sofia.lundmark@sh.se

  Tove Kjellmark
  Tove Kjellmark

JP Bichard – Under the Radar

Medieteknik Live / Open lecture in media technology with JP Bichard – Under the Radar

JP Bichard’s work looks at ways of deconstructing culture through artistic practice. Their work is an ongoing series of enquiries into: gender, presence, identity and power. They have worked for the past three decades as an artist, photographer, producer and filmmaker. Bichard will giva a lecture consisting of two parts. Part 1) Guerrilla media production, where Bichard will present his works and artistic strategies over three decades. Part 2) Frivolous Colour, a short lecture on colour, it’s meaning and strategic use in media production.

BIO
Pronouns: they/them

Eternally restless and with a passion for creating and working across a range of artistic contexts, JP Bichard see media as a fluid palette that is not limited by a technology or medium. Influences range from Baroque portraiture to video game tropes and environments to Russian film and extreme contemporary dance. A gender queer, feminist ally who works at questioning societal and personal constructs, unpicking patriarchal norms and exploring at the edges of society through alternative narratives.

They are interested in the margins: the people and places that cross boundaries, live in the cracks between normative notions of existence. This is not a focus on the traditional ’outsider’ but rather, a more fluid interrogation of the states of uncertainty between gender, sanity and physicality. Over the years, these musings have drifted into discrete themes: violence as narrative, self-identification through trauma, the documentation of extraordinary alter egos, and an exploration of gendered aesthetics. Bichard is currently living and working in Stockholm Sweden. They have work in numerous public and private art collections internationally.

February 7 at 13

Plats: MB416 (OBS!) at Södertörn University

Everyone is welcome to this MT-Live open lecture (contact sofia.lundmark@sh.se for mor information).

jp brichard
jp Bichard

Jazgul Ismailova – Sparly for Social Sara

Medieteknik Live / Open lecture in media technology with Jazgul Ismailova – Sparly for Social Sara

This presentation showcases a target group-based approach to product design. Sparly has started their idea development by conducting a market segmentation and prioritizing a target group – Social Sara. Jazgul Ismailova, co-founder of Sparly, shares how target group approach was a red thread in Sparly’s UX-research, UI-design, branding and marketing.

BIO
Jazgul Ismailova is a co-founder of Sparly – a free financial fitness app to empower young adults on their journey to financial freedom. She has 15+ years of experience in consumer insights from LynxEye Brand Consultants, Tele2 and Nordea. Jazgul was a quantitative expert in 50+ consultancy projects working with brands such as H&M, Volkswagen, Martell, Nordea, ICA, and Spotify at a leading brand management consultancy LynxEye 2011-2015. She worked at Tele2 and Nordea 2015-2020, where she designed and run brand-tracking and segmentation projects, reporting strategic branding KPI:s.

December 6 at 13

Kristina Höök – Soma Design: intertwining aesthetics, movement and emotion in design work

Medieteknik Live / Open lecture in media technology with Kristina Höök – Soma Design: intertwining aesthetics, movement and emotion in design work

We are at a watershed moment: our relationship to technology is about to undergo a dramatic and irreversible shift. With the rise of ubiquitous technology, data-driven design, and the Internet of Things, our interactions and our interfaces with technology will look radically different in the years ahead, incorporating changes like full body interaction, shape-changing interfaces, wearables, and body- and movement-tracking apps. I will discuss how we approach this challenge through Soma Design — a process that allows designers to examine and improve on connections between sensation, feeling, emotion, subjective understanding and values — and their relationships to technology. I will argue that by engaging in a soma design process we can better probe which designs lead to: deepened somatic awareness; social awareness of others in the environment and how they are affected by the human-technology assemblage; enactments of bodily freedoms rather than limitations; making norms explicit; engage with a pluralist feminist position on who we are designing for; aesthetic experience and expression; and, ultimately an aesthetic and ethical position on how to design for being human.

BIO
Kristina Höök is a professor in Interaction Design at the Royal Institute of Technology and also works part-time at RISE. Höök has published numerous journal papers, books and book chapters, and conference papers in highly renowned venues. A frequent keynote speaker, she is known for her work on social navigation, seamfulness, mobile services, affective interaction and lately, designing for bodily engagement in interaction through soma design. Her competence lies mainly in interaction design and user studies helping to form design. She has obtained numerous national and international grants, awards, and fellowships including the Cor Baayen Fellowship by ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics), the INGVAR award, she is an ACM Distinguished Scientist and elected ACM SIGCHI Academy. Höök is a horseback rider, mother, grandmother, and feminist.

October 18 at 13

Sofia Nordqvist – Så blir du bättre på användningstester

Medieteknik Live / Öppen föreläsning i medieteknik med Sofia Nordqvist – Så blir du bättre på användningstester

Sofia Nordqvist, UX-designer på Valtech och alumn från IT, medier och design programmet kommer att dela med sig av sina kunskaper kring vad ett användningstest är för något, samt vilka test som passar bäst när. Sofia kommer gå igenom hur hypoteser som kan hjälpa oss ställa rätt intervjufrågor samt på vilket sätt vi kan effektivisera uppföljningen efter själva testet.

Sofia Nordqvist har arbetat i fyra år som UX-designer sedan hon tog examen från Södertörns högskolas utbildningsprogram IT, medier och design våren 2018. Sofia arbetar som konsult på Valtech och har varit på bolag som Arbetsförmedlingen, JM och förvärvande på Volvo cars. Länk till LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sofia-nordqvist/

4 oktober kl. 13 i Svarta lådan på Södertörns högskola

 • Alla är välkomna att ta del av denna föreläsning (kontakta sofia.lundmark@sh.se för mer information).
Sofia Nordqvist
Sofia Nordqvist

Noah Hellwig – Hur kan VR-teknik, dans och social manipulation förenas som konstupplevelse?

Medieteknik Live / Öppen föreläsning i medieteknik med Noah Hellwig – Hur kan VR-teknik, dans och social manipulation förenas som konstupplevelse?

Noah Hellwig kommer i denna föreläsning lyfta hur han skapar scenkonst genom fusionen av interaktiva teknologier, dans och manipulations strategier. Med hjälp av en publikperson kommer Noah demonstrera de första minutrarna ur en MRP (mixed-reality performance) och verket Multiplex Realities. Publikpersonen kommer interaktivt bli guidad i VR och Noah kommer därefter att bryta ner hur han byggt upp hela introduktionen av föreställningen och vad han tänker sig att den ger till publiken. Noah kommer prata om hur han hämtar inspiration från olika fält som speldesign, BDSM och somaestetik för att skapa upplevelser som känns i kroppen och som för Noah som konstnär ges möjligheter att utforska hur vi upplever vår verklighet. 

Om Noah Hellwig:
Noah Hellwig är en dansare/koreograf som arbetar i en rad olika nischar av rörelsebaserad scenkonst. Han har erfarenhet av dansstilar som balett, samtida dans och barock dans, men han har arbetat också med experimentellt performance, dans-/installationsföreställningar för bäbisar, koreografi för musiker, mixed-reality performance (VR), dans med interaktiva teknologier samt immersiva performance. Hans egna konsnärskap fokuserar mycket på den subjektiva sensoriska och sociala upplevelsen och han är nu i ett utforskande kring deltagarbaserad scenkonst.

6 September kl. 13 i Svarta lådan på Södertörns högskola

 • Alla är välkomna att ta del av denna föreläsning (kontakta sofia.lundmark@sh.se för mer information).
Noah Hellvig
Noah Hellwig
Noah Hellvig
Multiplex Realities av Noah Hellwig – Photo av Fernando Molin